Miljö & kvalitet

Vi arbetar för en säkrad verksamhet inom miljö och kvalitet.

Säkrad verksamhet inom miljö & kvalitet

På ARAB Avesta Renhållning AB arbetar vi för en säkrad verksamhet inom miljö och kvalitet genom att arbeta enligt Miljöledningssystem ISO 14001 respektive Kvalitetsledningssystemet ISO 9001.

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastsställande av miljöledning. För att bli certifierad enligt ISO 14001 skall man uppfylla de 55 skall-kraven, som kommer att revideras genom miljöledningsarbetet.

ISO 14001 innebär ett framgångsrikt och effektivt miljöarbete, och visar att vi som företag lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Fördelar med ISO 14001 är att den förbättrar företagets relationer med kunder och omvärld, ger goodwill, ger effektiva kostnadsbesparingar och bidrar till en bättre vinstnivå och konkurrenskraft.

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och innebär att vi som företag ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska konstnader.

ISO 9001 innehåller 58 krav som baseras på åtta principer:

  • Ledarskap
  • Kundfokus
  • Processinriktning
  • Systemangreppssätt för ledning
  • Medarbetarnas engagemang
  • Faktabaserade beslut
  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
  • Ständiga förbättringar

ARAB Avesta Renhållning AB
Förrådsvägen 9
774 35 Avesta

Öppettider

Vägbeskrivning
Till kartan

Call Now Button